U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00
Verzendkosten: € 0,00
Subtotaal winkelwagen: € 0,00

De Tennisdeals van je leven

  • Laagste prijsgarantie
  • Niet goed? Geld terug!
  • Snelle levering
  • Kosteloos retourneren
  • Breedste assortiment
  • Boven €75, €3,50 verzendkosten

Algemene voorwaarden

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten inzake de benaming 'Extreme Tennis' de website www.tennisdeals.be en de domeinnaam www.tennisdeals.be behoren toe aan SARL Extreme Tennis, 121 rue Marceau Martin - 59128 FLERS EN ESCREBIEUX - France (VAT Number :  FR28525076105) gekend onder ondernemingsnummer 52507610500010 (hierna "Extreme Tennis").

1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN
De klant erkent de speciale verkoopvoorwaarden op dit scherm te hebben gelezen op het moment van het plaatsen van de bestelling en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De huidige algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Extreme-Tennis en zijn klant, de twee delen aanvaarden ze zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden in enig ander document, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afstandsverklaring.

2. PRODUCTEN
De foto's ter illustratie van de producten komen niet in het contractuele veld. Als fouten worden geïntroduceerd, kan in geen geval de verantwoordelijkheid van Extreme-Tennis worden gepleegd. De meeste producten die Extreme-Tennis aan zijn klanten aanbiedt, zijn verkrijgbaar in ons magazijn.

3. BESTELLEN
Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Extreme-Tennis bevestigt de acceptatie van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld. De verkoop wordt pas gesloten nadat de bestelling is bevestigd. Extreme-Tennis behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren. De informatie die de koper verstrekt bij het nemen van de bestelling, houdt verband met: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de geadresseerde, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid waarin hij zou kunnen leveren het product.

RESERVERING VAN EIGENDOM:
Wij behouden het eigendom van de goederen tot betaling van de prijs door de koper. Ons claimrecht betreft zowel de goederen als hun prijs als ze al zijn doorverkocht (wet van 12 mei 1980)

4. LEVERING
Na bevestiging van de bestelling stemt Extreme-Tennis ermee in om alle door de koper bestelde referenties binnen maximaal 24 werkuren aan zijn koerier te bezorgen. Deze koerier verbindt zich door een contract met Extreme-Tennis om de bestelling af te leveren op het adres van de koper verstrekt door Extreme-Tennis.
Alle bestellingen bij Extreme-Tennis zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van klanten, klanten of ontvangers van producten. Het is verboden om de producten geheel of gedeeltelijk door te verkopen. Extreme-Tennis aanvaardt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid als de betaling van belastingen niet door de klant is gedaan.
Levering vindt plaats na ontvangst van betaling door de door de klant geselecteerde koerier. De levering gebeurt door de directe levering van het product aan de beoogde ontvanger, of in geval van afwezigheid, aan een andere persoon die door de klant is geautoriseerd. Mogelijke vertragingen geven de koper geen recht op schadevergoeding.
De levering in de landen van de EEG wordt uitgevoerd door het postkantoor colissimo gevolgd door Europa, voor de leveringen buiten de EEG worden de leveringen uitgevoerd door de internationale postdiensten of chronopost volgens de keuze van de klant.
In het geval van een technisch product, zal de klant speciale aandacht besteden aan het controleren van de juiste werking van het geleverde apparaat, lees de gebruiksinstructies die worden meegeleverd.
In geval van zichtbare gebreken heeft de koper het recht op teruggave onder de voorwaarden in dit document.
Worden beschouwd als overmacht die de verkoper bevrijdt van zijn leveringsplicht, oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid om te worden geleverd. De goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer uw pakket altijd bij aankomst. U hebt een periode van 48 uur om reserveringen te maken bij de koerier in geval van vermissing of beschadiging.
Omwille van de beschikbaarheid kan een bestelling meerdere keren bij de klant worden afgeleverd. De klant betaalt dan slechts één levering. Als de klant 2 plaatsen van levering wil, plaatst hij 2 bestellingen, met bijbehorende verzendkosten.

5. INTREKKING
Je hebt 30 dagen (vanaf ontvangst van de artikelen) om een ​​mening te maken. In geval van omruiling of terugbetaling, retourneer het item (s) negen (n) in de originele verpakking, intact, met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen.
In geval van uitoefening van het herroepingsrecht is Extreme-Tennis verplicht de door de klant betaalde bedragen zonder kosten terug te betalen, met uitzondering van de retourkosten. Als de klant heeft geprofiteerd van de aangeboden verzendkosten, trekken we dit deel van de terugbetaling of het tegoed af. De terugbetaling wordt binnen maximaal 15 dagen betaald.

Als de verpakking is beschadigd waardoor de verkoop wordt bemoeilijkt, crediteert Extreme-Tennis het bedrag van de aankoop.

Voor een aangepast product door de klant kan geen verzoek tot teruggave of terugbetaling worden ingediend, tenzij er een probleem is met de garantie.

Op maat gemaakte producten zijn tennisrackets die door onze service op verzoek van de klant of op verzoek van post worden geroteerd.

U kan telefonisch (0032 14/23.32.96) of via mail (asport.sofie@telenet.be) uw retour-etiket aanvragen, dit zal u vervolgens per mail ontvangen.
Print dit retour-etiket, plak het op het de doos en geef het pakket af bij een DPD Pickup parcelshop in de buurt:

Ontdek hier je dichtstbijzijnde DPD punten:

België: https://www.dpd.com/be/home/pickup/pickup_parcelshop_finder
Nederland: https://www.dpd.com/nl/home/pickup/pickup_finder

6. PRIJS
De prijs wordt uitgedrukt in euro's.
De prijs op de productfiches is exclusief transport.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, uitgedrukt alle belastingen inbegrepen en inclusief de btw voor Frankrijk en de landen van de EEG. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en conservering van de producten, transport- en inbedrijfstellingskosten.

7. BETALING
De prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht, is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging die door Extreme-Tennis wordt verzonden.
De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de daadwerkelijke bestelling.
Betaling geschiedt per creditcard, PayPal, bankoverschrijving of cheque.
Online kunt u met Paypal betalen via een bankenserver in een beveiligde omgeving.
Bovendien behoudt Extreme-Tennis zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil is, te weigeren.

8. GESCHILLEN
Dit contract is onderworpen aan de Franse wetgeving. Extreme-Tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, immaterieel of immaterieel, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of misbruik van de verkochte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten die het gevolg zijn van de fabrikanten. De verantwoordelijkheid van Extreme-Tennis is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden beschuldigd van eenvoudige fouten of weglatingen die hadden kunnen blijven ondanks alle voorzorgsmaatregelen die bij de presentatie van de producten zijn genomen. In geval van problemen bij de toepassing van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid om voor elke gerechtelijke procedure een minnelijke oplossing te zoeken, onder meer met de hulp:
een beroepsvereniging van het filiaal, een consumentenvereniging of een andere raad van zijn keuze. Er zij aan herinnerd dat het zoeken naar de minnelijke oplossing de "korte vertraging" van de wettelijke garantie noch de duur van de contractuele garantie onderbreekt. Er zij aan herinnerd dat als algemene regel en afhankelijk van de discretie van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt.
Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, te goeder trouw wordt altijd verondersteld in degene die de moeite neemt om zijn situaties bloot te leggen. In geval van betwisting neemt de klant eerst contact op met het bedrijf om een ​​minnelijke oplossing te verkrijgen.
Anders is alleen de rechtbank van koophandel bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling.
De garantie dekt geen verzendkosten. Retour verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van Extreme-Tennis, als het product nog onder garantie valt.

9. GARANTIE
Extreme-Tennis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet-naleving van de geldende wettelijke en wettelijke bepalingen, de aansprakelijkheid van Extreme-Tennis is systematisch beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de datum van verkoop en zonder mogelijkheid van verhaal. naar het merk of bedrijf dat het product produceert.
In elk geval profiteert de klant van de wettelijke garantie op uitzetting en verborgen gebreken (Art. 1625 en volgende van het burgerlijk wetboek). Op voorwaarde dat de koper het verborgen gebrek bewijst, moet de actie die voortvloeit uit de verborgen gebreken binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek door de ontdekking van het verborgen gebrek door de koper worden ingesteld ( art. 1648 van het burgerlijk wetboek)

Als er zich tijdens de garantieperiode een probleem voordoet, nodigen we u uit om contact op te nemen met onze klantenservice op 0811 389 949.

Wij informeren u dat:
- U kunt naar onze winkel gaan om het product te repareren of te vervangen (als het niet te repareren is).
- u kunt het zelf naar onze winkel sturen, correct verpakt, vergezeld van een kopie van uw aankoopfactuur en een brief waarin de storing wordt uitgelegd.

De garantie dekt geen verzendkosten. Retour verzendkosten zijn de verantwoordelijkheid van Extreme-Tennis, als het product nog onder garantie valt.

U kunt 5 dagen op 7 (van maandag tot vrijdag) contact met ons opnemen onder nummer: +33 0811 389 949, per e-mail naar contact@extreme-tennis.fr (antwoord op de dag).

10. JURIDISCHE INFORMATIE
De informatie van de persoonlijke informatie verzameld voor de verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de behandeling en de routing van de bestellingen, het opstellen van de facturen en garantiecontracten. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés", is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten gemeld bij de Commissie Nationale Informatique et Libertés (CNIL). De klant heeft (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben en die hij met Extreme-Tennis kan uitoefenen. Bovendien verbindt Extreme-Tennis zich ertoe om de gegevens van zijn klanten niet gratis of tegen betaling aan derden te communiceren.

Elders goedkoper? Wij passen onze prijs aan! Spreek ons aan via chat. Open chat